Information om att vara med i projektet


  • Att delta innebär att använda appen eller hemsidan under 2 månader
  • Att vid 4 tillfällen besvara enkäter online: vid studiens början och efter 2, 6 och 12 månader.
  • Att fylla i enkäterna tar ungefär 20 minuter per tillfälle. 
  • Enkäten innehåller frågor om dig, din förlust och om hur du mår.
  • Om du fick tillgång till appen kommer du, efter att du använt den i 2 månader, att få svara på frågor om hur du upplevde att det var att använda den.
  • Du som använt appen kan även komma att tillfrågas om du vill delta i en intervju. 
  • Om du funderar på appen/hemsidans innehåll kan du läsa mer om det här.

Läs mer om forskningsprojektet

För dig 13-14 år finns information här.

För dig 15-19 år finns information här.

Till vårdnadshavare finns information här.

Har du frågor?
Vill du komma i kontakt med oss?

e-post: ungisorg@uu.se