Forskningsprojektet
ung i sorg


Ungdomar i sorg efter förlust av förälder och/eller syskon är ofta i behov av stöd.

Just nu utvärderas en mobilapp för unga i sorg (13-19 år) i ett forskningsprojekt vid Uppsala universitet.

Alba – en app för unga som mist en familjemedlem

Appen alba har tagits fram av en forskargrupp på Uppsala universitet tillsammans med ungdomar som har egen erfarenhet av att förlora en familjemedlem.

Just nu pågår ett forskningsprojekt där vi vill utvärdera hur appen fungerar.

Är du mellan 13-19 år, har förlorat förälder och/eller syskon, och har en smartphone?

Vi söker deltagare – är det du?

Har du frågor?
Vill du komma i kontakt med oss?

e-post: ungisorg@uu.se

Ung i sorg – projektet genomförs på institutionen för kvinnors och barns hälsa på Uppsala universietet. Projektet finansieras av FORTE och Cancerfonden. Studien är granskad och godkänd av Etikprövningsmyndigheten. All insamlad data hanteras i enlighet med GDPR.