Hur det går till att vara med

Så här går det till:

Om du kan och vill vara med i studien anmäler du dig här. Om du är under 15 år krävs det att din/dina vårdnadshavare vet om att du är med i studien och ger sitt godkännande till det.

Efter att du anmält dig kommer en forskare från forskargruppen att ringa upp dig. Forskaren kommer då att ställa frågor för att bedöma om du kan vara med i forskningsprojektet. Om du är under 15 år kommer forskaren att be att få uppgifter till din/dina vårdnadshavare och ringa upp även den/dem för information om forskningsstudien.

Om det bedöms att du kan vara med i forskningsstudien kommer du få ett sms/e-post med en länk till ett frågeformulär där du får svara på frågor om hur du mår. Innan du svarar på frågorna kommer du få fylla i ett samtycke om att du vill vara med i forskningsstudien.

Efter att du svarat på frågeformuläret kommer du lottas till en grupp som får tillgång till en app eller en grupp som får tillgång till en hemsida. Du kommer få ett sms/e-post med information om vilken grupp du hamnar i. Att vi lottar på detta sätt är för att vi ska kunna undersöka vilken insats som är bäst för ungdomar i sorg.

Efter lottningen får du tillgång till antingen en app eller en hemsida i 2 månader. Där kan du lära dig mer om sorg och hur det kan vara att vara ung med sorg efter förlust av en förälder eller syskon.

Efter två månader kommer du att få en länk via sms/e-post där du ombeds svara på frågor om hur du mår. De som fått tillgång till appen kommer också att tillfrågas att delta i en intervju med en av forskarna. Intervjun kommer ta max en timme och handla om upplevelsen av att använda appen.

Efter 6 månader och 12 månader, efter första gången du fyllde i enkäten, kommer du att få en länk via sms/e-post där du ombeds svara på frågor om hur du mår.


Har du frågor?
Vill du komma i kontakt med oss?

e-post: ungisorg@uu.se