Om projektet

Bakgrund och syfte

Vi är forskare från Uppsala universitet som tillsammans med en grupp ungdomar har skapat en mobilapp för ungdomar som har förlorat förälder och/eller syskon.

Genom appen vill vi underlätta ungdomars möjlighet att få information om sorg samt ge stöd och verktyg för självhjälp.

Syftet med studien är att utvärdera om appen kan vara ett stöd för ungdomar som är i sorg och göra så att ungdomar kan hantera förlusten bättre och på sikt också må bättre.  

Vem kan vara med?

 • Du är mellan 13-19 år
 • Du har förlorat en förälder och/eller syskon för mer än en månad sen
 • Du kan prata och förstå svenska
 • Du har tillgång till en smartphone som du kan ladda ner appar på
 • Om du är under 15 år så ska din/dina vårdnadshavare samtycka till du är med

Vad är bra & dåligt med att vara med?

 • Du lär dig mer om sorg och olika reaktioner man kan ha efter en förlust
 • Det kan vara jobbigt att svara på frågorna
 • Att använda appen eller hemsidan kan väcka jobbiga tankar och känslor om din förlust och din sorg

Om du skulle uppleva det jobbigt att delta i studien kan du vända dig till någon i forskargruppen så kan de hjälpa dig att få stöd om det behövs.

Övrig information

 • Vill du veta hur det går till att vara med? Läs mer här.
 • Vill du veta mer om vad det innebär att vara med? Här finns information skriven till olika åldersgrupper och vårdnadshavare.
 • Vill du veta mer om appen/hemsidans innehåll? Läs mer här.

Har du frågor?
Vill du komma i kontakt med oss?

e-post: ungisorg@uu.se