Vilka är vi som jobbar med projektet?

Josefin Sveen, professor,
Ansvarig för projektet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa,
Uppsala universitet

Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen

josefin.sveen@uu.se

Rebecca Rhodin, doktorand,
Institutionen för kvinnors och barns hälsa,
Uppsala universitet

rebecca.rhodin@uu.se

Rakel Eklund, forskare,
Institutionen för kvinnors och barns hälsa,
Uppsala universitet

rakel.eklund@uu.se

Anneli Silvén Hagström, docent,
Institutionen för socialt arbete,
Stockholms universitet

anneli.silven.hagstrom@socarb.su.se

Atle Dyregrov, professor emeritus, Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen

atle.dyregrov@uib.no

Undrar du något?
Du får gärna kontakta oss.

Du kan maila oss om du har frågor om appen eller forskningsstudien. Vi svarar dig så snart vi kan, men läser inte e-posten varje dag.

Om du mår dåligt och behöver hjälp rekommenderar vi att du vänder dig till en trygg vuxen person, skolhälsovården, eller annan vårdkontakt du har.

ungisorg@uu.se