Information att ge till andra


På denna sida finns tre dokument som du kan läsa, ladda ner och dela med personer du tror behöver lite tips och råd på hur man kan möta ungdomar i sorg.

Information att ge till förälder/vårdnadshavare/annan nära vuxen

Här har vi samlat ihop råd från andra ungdomar i sorg, om vilka råd de har till föräldrar, vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i sin närhet. Du kan själv läsa råden, du kan ladda ner dokumentet och dela till någon du tror behöver den, kanske din förälder.

Information att ge till lärare, fritids/hobbyverksamhet, andra viktiga vuxna

Här har vi samlat ihop råd från andra ungdomar i sorg, om vilka råd de har till lärare, skolpersonal, vuxna i hobbyverksamhet eller andra viktiga vuxna i sin närhet. Du kan själv läsa råden, du kan ladda ner dokumentet och dela till någon du tror behöver den.

Information att ge till vänner

Här har vi samlat ihop råd från andra ungdomar i sorg, om vilka råd de har till sina vänner. Du kan själv läsa råden, du kan ladda ner dokumentet och dela till någon du tror behöver den.

Har du frågor?
Vill du komma i kontakt med oss?

e-post: ungisorg@uu.se